کمیته توسعه تجارت

معرفی
اهمیت روز افزون تجارت خارجی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حدی است که بعضی از اقتصاددانان از آن بعنوان موتور توسعه اقتصادی یاد میکنند.به عقیده این اقتصاددانان رشد صادرات کشورها حداقل از دو طریق میتواند به توسعه و رشد اقتصادی انان مدد برساند . افزایش صادرات اثر مستقیم بر درآمدهای ارزی کشورها داشته و از این طریق با تامین منابع ارزی کشورها امکان سرمایه گذاری های لازم جهت قرار گرفتن اقتصاد در مسیر رشد و توسعه را فراهم می سازد . از طرف دیگر توسعه صادرات امکان استفاده از امکانات بازارهای جهانی برای رشد تولیدات داخلی را مهیا نموده و از این طریق واحدها و بنگاههای تولیدی داخلی را قادر می سازد تا از محدودیت های بازار داخلی رهایی یافته و با توسعه مقدار تولید به منظور صادرات بیشتر به بازارهای خارجی علاوه بر کی درآمدهای ارزی از صرفه های اقتصادی حاصل از مقیاس تولید نیز بهره کافی ببرند. نتایج پژوهش های متعدد اقتصادی حکایت از آن دارد که حضور فعال کشور ها در عرصه تجارت بین الملل نقش بسیار موثری در بهبود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنها دارد. در این خصوص کشور ما نیز باید به دنبال توسعه تجارت خارجی باشد چرا که بخش زیادی از رونق تولید داخل کشور مستلزم توسعه این امر است. کمیته توسعه تجارت ذیل دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق(ع) بر آن است که با بهره گیری از نیرو های متخصص و جوان بتواند ضمن اثر گذاری در تدوین سیاست های کلی حوزه تجارت، گامی موثر در گسترش تجارت بین الملل و رونق تولید داخل داشته باشد. .

محورهای فعالیت کمیته

آیین‌نامه ها و بخشنامه ها

هر ساله قوانین و مقررات جدیدی توسط سازمان های حوزه تجارت ابلاغ می شوند که بسیاری از آن ها مخل و مانع توسعه تجارت می باشند. کمیته توسعه تجارت با تحلیل و بررسی بخشنامه ها و آیینامه های حوزه تجارت بخشنامه های مخل تجارت را شناسایی کند و با اثر گذاری در تدوین سیاست های جامع تجاری در سطح خرد و کلان بتواند روند صادرات را برای تولید کنندگان تسهیل کند.

جذب سرمایه گذاری

امروزه بسياري از كشورهاي جهان به واسطه عدم تكافوي منابع داخلي براي سرمايه‌گذاري، تمايل شديدي به جذب سرمايه‌هاي خارجي پيدا كرده‌اند. در كشور ما نيز با اينكه حجم عمده‌اي از سرمايه‌گذاري‌ها توسط دولت در قالب بودجه‌هاي عمراني انجام مي‌شود اما با رويكرد افزايش حضور بخش خصوصي در اقتصاد كه در سال‌هاي اخير اعمال شده است، اهميت جذب سرمايه‌گذاري خارجي بيش از پيش اهميت يافته است.

مناطق آزاد

امروزه کشور‌های مختلف با توجه به ویژگی‌های مناطق آزاد تجاری و اهداف تشکیل آن‌ها مانند توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه‌های خارجی، استفاده از برتری‌های نسبی، ایجاد فرصت‌های شغلی، تربیت نیروی انسانی و... اقدام به تأسیس و گسترش این مناطق می‌کنند. در حقیقت مناطق آزاد در سراسر جهان یکی از مؤثرترین و مهم‌ترین ابزار‌های توسعه، رشد و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند که منجر به توسعه اقتصادی می شود.
مناطق آزاد یکی از راه‌حل‌های مطمئن برای کشور‌های درحال‌توسعه‌ای هستند که جهت آزمایش تجارت باز و پیوستن به تجارت جهانی مناسب‌اند. این مناطق به‌عنوان آزمایشگاه و نقطه آغازین حرکت کشور‌های موفق جهان در عرصه جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی مطرح هستند.