کمیته تامین مالی

معرفی
رشد روزافزون نقدینگی و بحران‌های پیش رو در هدایت آن، اهمیت مدل‌های کارای اقتصادی را در تأمین‌مالی زنجیره¬ی صنایع و بنگاه‌های مختلف پررنگ‌تر کرده است. همچنین ضرورت وجود ساز و کار مشخّص در به خدمت درآوردن شبکه‌ی بانکداری جهت فراهم کردن زیرساخت‌ها و نیازهای نظام تولید، بیش از پیش احساس می‌شود. این مهم به خوبی از تأکیدات و توجّه مقام معظم رهبری بر مسائل مرتبط با هدایت نقدینگی و خدمت‌رسانی متقابل بازارهای مالی و شبکه‌‌ی تولید، پیدا است.

جایگاه تأمین مالی در پازل تولید کشور

مقصود از تأمین مالی (فایننس)، فرآیند گردآوری و تجمیع منابع مالی از جمله وجه نقد جهت ایجاد، گسترش و یا توسعه¬ی زیرساخت‌ها در راستای فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی و تجاری است. از این رو به کارگیری ابزارهای به روز مالی و مدل‌های اقتصادی کارا، برای پویایی و رونق سیستم اقتصادی هر کشور امری ضروری است. منابع مالی، لازمه و نیاز بنگاه‌ها و نهادهای متصدّی، جهت تولید و ثروت‌آوری است. وجود منابع مالی است که نخستین ضرورت یک کسب و کار و بنگاه تولیدی، در تهیه‌ی ملزومات تولید از اقلام و دارایی‌های مورد نیاز، پرداخت دیون و هزینه‌های ناشی از تولید، و توسعه‌ی زیرساخت‌ها و ارتقای فنّاوری و… است.
برای رسیدن یک کسب و کار به رؤیاها و چشم انداز خود، ضروری است در فرآیند تأمین سرمایه اوّلیه و منابع موردنیاز مانعی وجود نداشته باشد و الگوریم‌های اجرایی به گونه‌ای سازمان یافته باشند که تولیدکننده را در جهت تولید به موقع و سودآور یاری رسانده و زمینه‌ساز قیمت تعادلی مناسب به نفع هر دو طرف مصرف¬کننده و تولیدکننده باشند.
شرکت‌های فعال تجاری نیز برای توسعه نقش خود در بازار، ارتقای فنّاوری و تکنولوژی متناسب با پیشرفت روز، روند صعودی کیفیت محصولات، تنوّع خروجی متناسب با نیاز مخاطب و رشد جریان سودآوری خود نیاز به منابع مالی دارند. همچنین ساز و کار عملیاتی مناسب برای تأمین سرمایه، در سرمایه گذاری فعّالان طرح‌های اجرایی-تولیدی با هدف ارتقای زیرساخت‌های صنعتی کشور ضروری است.
کمیته تأمین مالی، با رسالت سیاست‌پژوهی و بررسی متمرکز ابعاد اقتصادی نظام تولید جمهوری اسلامی ایران، مطالعات خود را در راستای بهبود گردش جریان اقتصادی مولّد در حوزه صنایع مختلف نظام تولید، در محورهای زیر دسته بندی کرده‌است:

نظام بانکداری و شبکه‌ی ارتباطات الکترونیک

بازار سرمایه

بازار بورس کالا و انرژی

بازار کالا وخدمات

بازار ارز

موضوعات مورد تمرکز کمیته:

مشکلات پیش روی نهادها و بنگاه‌های اقتصادی در حوزه‌ی تأمین مالی و سیاستگذاری اقتصادی:

مباحثی نظیر زنجیره‌ی تأمین‌مالی بنگاه‌ها و صنایع مختلف، فعالیت‌های نامولّد مانع رشد تولید، اثربخشی متقابل نظام بانکداری و چرخه‌ی تولید از جمله فرآیند سهولت تخصیص وام از سوی شبکه‌ی بانکداری درحوزه‌های مولّد نظام تولید و مکانیزم اعتبارسنجی منصفانه و دقیق، ظرفیت بازار سرمایه در رهایی وابستگی تأمین مالی به بازار پول، به کارگیری ظرفیت بازارهای مالی در توسعه و تأمین مالی جهت ارتقای زیرساخت-های بنگاه‌های کوچک و متوسط و...

حوزه‌های کمّی:

بخشی از مطالعات کمیته متمرکز بر موضوعات کمّی نظیر مباحث ارزشگذاری سهام شرکت‌ها، بررسی مدل‌های اقتصادی درحال اجرا در ساز و کار سیاستگذاری نظام تولید و... است.

مطالعات تطبیقی با رویکرد موضوعات کلان:

از آنجا که مطالعات نظری جزء جدایی‌ناپذیر نظام تشخیص مسائل است، بخشی از مطالعات و پژوهش‌های کمیته، گستره‌ی موضوعات کمّی را نیز دربر می‌گیرد. مسائل کلان نظام اقتصادی اعم از بررسی متغیرهای پولی اثرگذار بر اقتصاد کشور، بررسی همبستگی بین این متغیرها، نقش متغیّرهای مرتبط با رشد نقدینگی و پایه‌ی پولی در رشد اقتصادی، شیوه‌ی بانکداری مرکزی و خصوصی، بحران های بازارهای مالی و راهکارهای برون رفت از آن، شفافیت بانکی و گستره‌ای از دیگر موضوعات را شامل می‌شود.