کمیته اقتصاد دانش‌بنیان

معرفی
اقتصاد دانش‌بنیان، به کارگیری دانش در تولید کالا و یا خدمات است. با گذر از عصر کشاورزی و عصر صنعتی که عمدتاً برپایه نیروی انسانی و بعدها برمبنای نیروی‌کار ماهر بود، اکنون با ظهور عصر جدیدی در فناوری، ملاک ها از سمت نیروی انسانی و مهارت به سمت دانش و نوآوری در اقتصاد حرکت کرده است. در حال حاضر، اقتصاد های پیشرو، اقتصادهایی برپایه دانش هستند که توان رشد ضمن ثبات را برای سیستم اقتصادی کشور فراهم می‌کنند. امروزه دولت‌ها به اقتصاد دانش‌بنیان بها می‌دهند چراکه تولیدات آن موجب بهره‌وری عوامل، افزایش تولید و ارزش فزوده بالا می‌باشد. حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان در جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر کشورها، نیاز به طراحی نظام و ساختارهایی دارد که باید به درستی تدوین شوند تا پویایی سیستم حفظ شود. در کمیته اقتصاد دانش‌بنیان، سه محور اساسی پیگیری می‌شود که مبنای آن‌ها فعال‌سازی کنشگران حوزه صنایع پیشرفته و حکمرانی اقتصاد دانش‌بنیان است.

محورهای مورد مطالعه کمیته:

تنظیم‌گری در اقتصاد دانش‌بنیان

طبیعتاً هر حرکتی در نظام اقتصادی باید دارای یک ساختار منسجم و قابل کنترل باشد به نحوی که حاکمیت توان نظارتی کافی را داشته باشد. درصورت فقدان نگاه کلان به موضوع اقتصاد دانش‌بنیان، امکان اتلاف وقت و منابع برای فعالان این فضا و تصمیم گیری‌های غلط برای سیاستگذاران وجود دارد؛ همچنین ممکن است ساختارهایی خلاف سیاست های کلی کشور ذیل این موضوع شکل بگیرد. بنابراین آسیب شناسی اقتصاد دانش‌بنیان و ارائه تحلیل هایی که متناسب با شأن و جایگاه سیاستگذار اقتصادی است و برای رشد و کنترل فضای اقتصاد دانش‌بنیان کشور لازم است، از جمله اهداف این کمیته محسوب می‌گردد. چالش‌های حوزه تنظیم گری در این حوزه نیز در دستور کار این کمیته خواهد بود.

سیاستگذاری علم و فناوری

ایران در تولید علم جایگاه خوبی داشته و جزو کشور های پیشرو در این حوزه محسوب می‌شود. اما علی‌رغم این موضوع، یکی از موانعی که موجب عدم تحقق کافی اقتصاد دانش‌بنیان شده، ضعف در تجاری سازی این علوم است. فناوری به معنای تولید محصول قابل استفاده از یک دانش تخصصی، موضوعی است که در کشور ما باید بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوان ضمن رشد علمی کشور، این علوم را در خدمت رشد اقتصادی درآورد. در این کارگروه سیاستگذاری های تولیدی به خصوص سیاستگذاری های تولیدی بر محور فناوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا گامی در راستای ارتقای تولیدات فناورانه کشور برداشته باشد.

تحلیل اکوسیستم های نوآوری

هسته اصلی تحقق اقتصاد دانش بنیان، در میزان رشد نوآوری است.هرچه رشد اکوسیستم نوآوری بیشتر باشد، اقتصاد، دانش‌بنیان تر می‌شود. بنابراین شناخت فضای نوآوری کشور و تحلیل آن به منظور رفع موانع و پویا تر کردن این سیستم یکی از مهم‌ترین اهداف این کمیته محسوب می‌شود. رصد اکوسیستم های نوآوری در سطح جهان و ارائه راهکار جهت بهبود فضای نوآوری کشور در دستور کار این کمیته خواهد بود. راهکار های اثر بهش جهت بهبود فضای تولید صنایع جدید، سازو کار های ارتقای فضای رقابتی در این حوزه و همچنین ارائه راهکار هایی جهت ارتقای بازار فروش محصولات دانش بنیان از دیگر موضوعاتی است که در این کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد.