کمیته صنعت خودرو

معرفی
صنعت خودرو‌ به‌عنوان صنعتی پیشرو شامل شرکت‌ها و بخش‌های کوچک زیادی می‌شود که وظیفه طراحی، توسعه و تولید و فروش خودرو را بر عهده دارد. این صنعت به دلیل وابستگی به صنایع مختلف به‌عنوان صنعت مادر شناخته می‌شود که با اثرگذاری و تاثیر‌پذیری روی اشتغال نقش قابل‌توجهی در بهبود شرایط اقتصادی یک کشور یا منطقه ایفا می‌کند. شاید اغرار نباشد که ادعا شود نبض شکوفایی اقتصاد غیر نفتی و تولید دانش‌محور را باید در پیکره و قلب صنعت خودروسازی جست وجو کرد.
سال 99 درحالی از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال «جهش تولید» نامگذاری شد که صنعت خودرو ایران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی می‌تواند بستری مهم برای تحقق این شعار باشد. این صنعت درایران از آنجا که طی سال‌های اخیر به شدت از بحران‌های داخلی و خارجی آسیب دیده‌است نیازمند بررسی تخصصی می‌باشد تا ضعف‌های اصلی آن که در زمان تحریم، نمایان شد در راستای پیشرفت کشور برطرف شود.
اجرایی‌سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو به این معنا است که خودروسازان داخلی تمرکز اصلی خود را روی استفاده از امکانات و توان داخلی گذاشته و از مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی در راستای تقویت همین موضوع استفاده به عمل آید. اگر توجهی ویژه به این موارد بشود، می‌توان به پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در خودروسازی کشور و درنتیجه به حداقل رساندن آسیب‌پذیری این صنعت از بحران‌ها و محدودیت‌های داخلی و خارجی، امیدوار بود.

نقشه راه کمیته صنعت خودرو

نقشه راه کمیته صنعت خودرو دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید در حقیقت به چگونگی رقابت پذیری، یافتن چالش‌ها و همچنین عدم توفیقاتی که برای صنعت خودرو ایران به وجود آمده را مورد تحلیل قرار داده و علاوه بر این‌ها به موضوعاتی همچون وضعیت و موقعیت تاریخی صنعت خودرو در ایران و مقایسه آن با خودروسازان برتر منطقه و جهان، توسعه برند داخلی، توسعه واحدهای تحقیق و توسعه، توسعه همکاری‌های بین المللی، شراکت‌ها و ادغام‌ها، تقویت ساخت داخل، ارتقای کیفیت، جذب سرمایه واز همه مهم‌تر نقش دولت‌ها در توسعه صنعت خودرو را به عنوان سرفصل‌‌های اصلی در مبانی رقابت پذیرشدن، در کمیته صنعت خودرو مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد.

محورهای مورد مطالعه کمیته: