تفاهم‌نامه همکاری

تفاهم‌نامه همکاری

تفاهم‌نامه همکاری

به منظور ایجاد فرصت همکاری‌های متقابل بخش خصوصی و ارکان علمی کشور و بهره‌مندی واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری از توان علمی- پژوهشی دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق در جهت رونق تولید و شناسایی موانع تولید و بهره‌گیری بهینه از امکانات موجود تفاهم نامه‌ای بین این مرکز و خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران امضا شد.

این تفاهم نامه با هدف ایجاد همکاری بین دفتر مطالعات تولید و خانه صنعت جوانان در زمینه‌های پژوهشی و صنعتی با استفاده از امکانات طرفین، اعم از توانمندیهای علمی، تحقیقاتی، نیروی انسانی و پشتیبانی امضا شد.

طبق تفاهم صورت گرفته دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق و خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در زمینه شبکه‌سازی به منظور افزایش توانمندی‌های علمی و پژوهشی طرفین، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، استفاده از تجربیات و ظرفیت کارآفرینان جوانان و صنعتگران برای احصای چالش‌ها، هم افزایی، هدایت و شناسایی ظرفیت‌های موجود و آتی بنگاه‌های اقتصادی، تولیدی، صادراتی و وارداتی در جهت ایفای نقش مؤثرتر و مفیدتر در توسعه صنعتی کشور، ارائه مشاوره، سیاست پژوهی به کانون‌ها و مراکز سیاستگذاری و نهادهای تصمیم گیر، معرفی اولویت‌ها به یکدیگر در موضوعات مرتبط با فعالیت دو مرکز و همکاری در انجام آنها، شبکه‌سازی متخصصین، مدیران جوان، کارآفرینان و تولیدکنندگان، همکاری در برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها و کرسی‌های مشترک با هدف ایجاد فضای مطلوب برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط با صنعت و معدن و استفاده از تجهیزات و امکانات طرفین برای پیشبرد اهداف مورد نظر با هم همکاری می‌کنند.

همچنین دفتر مطالعات و خانه صنعت جوانان باید زمینه‌های لازم جهت انجام بازدیدهای علمی و تحقیقاتی از مراکز، مؤسسات و کارخانه‌های مرتبط خانه صنعت جوانان و دفتر مطالعات را فراهم سازد.

بنابر توافق صورت گرفته طرفین باید نظرات و پیشنهادها و نیازهای تحقیقاتی خود را به یکدیگر اعلام و پس از بررسی و تبادل نظر جهت اجرایی شدن موارد توافق شده، اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

بازتاب

دسته بندی مطالب


آخرین مطالب


مراسم جشن امضای محصولات دفتر مطالعات رونق تولید
مراسم جشن امضای محصولات دفتر مطالعات رونق تولید
کتاب راهبردهای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان
کتاب راهبردهای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان
کتاب اقتصاد روسیه
کتاب اقتصاد روسیه
تامین‌مالی زنجیره‌ای
تامین‌مالی زنجیره‌ای
گزارش عملکرد یکساله
گزارش عملکرد یکساله
چرا و چگونگی حمایت از تولید: امیر سیاح
چرا و چگونگی حمایت از تولید: امیر سیاح

برچسب ها