تفاهم‌نامه همکاری

تفاهم‌نامه همکاری

تفاهم‌نامه همکاری

به منظور ایجاد فرصت همکاری‌های متقابل بخش خصوصی و ارکان علمی کشور و بهره‌مندی واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری از توان علمی- پژوهشی دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق در جهت رونق تولید و شناسایی موانع تولید و بهره‌گیری بهینه از امکانات موجود تفاهم نامه‌ای بین این مرکز و خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران امضا شد.

این تفاهم نامه با هدف ایجاد همکاری بین دفتر مطالعات تولید و خانه صنعت جوانان در زمینه‌های پژوهشی و صنعتی با استفاده از امکانات طرفین، اعم از توانمندیهای علمی، تحقیقاتی، نیروی انسانی و پشتیبانی امضا شد.

طبق تفاهم صورت گرفته دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق و خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در زمینه شبکه‌سازی به منظور افزایش توانمندی‌های علمی و پژوهشی طرفین، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، استفاده از تجربیات و ظرفیت کارآفرینان جوانان و صنعتگران برای احصای چالش‌ها، هم افزایی، هدایت و شناسایی ظرفیت‌های موجود و آتی بنگاه‌های اقتصادی، تولیدی، صادراتی و وارداتی در جهت ایفای نقش مؤثرتر و مفیدتر در توسعه صنعتی کشور، ارائه مشاوره، سیاست پژوهی به کانون‌ها و مراکز سیاستگذاری و نهادهای تصمیم گیر، معرفی اولویت‌ها به یکدیگر در موضوعات مرتبط با فعالیت دو مرکز و همکاری در انجام آنها، شبکه‌سازی متخصصین، مدیران جوان، کارآفرینان و تولیدکنندگان، همکاری در برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها و کرسی‌های مشترک با هدف ایجاد فضای مطلوب برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط با صنعت و معدن و استفاده از تجهیزات و امکانات طرفین برای پیشبرد اهداف مورد نظر با هم همکاری می‌کنند.

همچنین دفتر مطالعات و خانه صنعت جوانان باید زمینه‌های لازم جهت انجام بازدیدهای علمی و تحقیقاتی از مراکز، مؤسسات و کارخانه‌های مرتبط خانه صنعت جوانان و دفتر مطالعات را فراهم سازد.

بنابر توافق صورت گرفته طرفین باید نظرات و پیشنهادها و نیازهای تحقیقاتی خود را به یکدیگر اعلام و پس از بررسی و تبادل نظر جهت اجرایی شدن موارد توافق شده، اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

بازتاب

دسته بندی مطالب


آخرین مطالب


چرا و چگونگی حمایت از تولید: امیر سیاح
چرا و چگونگی حمایت از تولید: امیر سیاح
پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط با تأمین مالی جمعی
پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط با تأمین مالی جمعی
راهبرد گازی تهران در قبال عشق‌آباد
راهبرد گازی تهران در قبال عشق‌آباد
پایش تحولات انقلاب صنعتی چهارم-گزارش دوم
پایش تحولات انقلاب صنعتی چهارم-گزارش دوم
رونق تولید با سیاستگذاری کارآفرینانه
رونق تولید با سیاستگذاری کارآفرینانه
توکن‌­های غیرمثلی و کسب درآمد اقتصادی
توکن‌­های غیرمثلی و کسب درآمد اقتصادی

برچسب ها