گزارش جلسه با معاونت بازرگانی سایپا

گزارش جلسه با معاونت بازرگانی سایپا

گزارش جلسه با معاونت بازرگانی سایپا

از اهداف اولیه دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید، اهداف کلان علم و صنعت بوده که با بررسی علمی و تخصصی در حوزه‌های مختلفی تولیدی و ارائه راهبرد و پیشنهاد به نهادهای سیاست‌گذار مرتبط کار خود   را آغاز کرده است. از این رو لازم است صنابع را از نزدیک لمس کرده باشد تا راهبردهای عملیاتی ارائه دهد.

در این راستا شورا مرکزی دفتر بازدید تخصصی از مجموعه خودروسازی سایپا به عمل آورد.

بازتاب

دسته بندی مطالب


آخرین مطالب


مراسم جشن امضای محصولات دفتر مطالعات رونق تولید
مراسم جشن امضای محصولات دفتر مطالعات رونق تولید
کتاب راهبردهای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان
کتاب راهبردهای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان
کتاب اقتصاد روسیه
کتاب اقتصاد روسیه
تامین‌مالی زنجیره‌ای
تامین‌مالی زنجیره‌ای
گزارش عملکرد یکساله
گزارش عملکرد یکساله
چرا و چگونگی حمایت از تولید: امیر سیاح
چرا و چگونگی حمایت از تولید: امیر سیاح

برچسب ها