صنعت نفت و انرژی

راهبرد گازی تهران در قبال عشق‌آباد
راهبرد گازی تهران در قبال عشق‌آباد
هشدار به کشورهای نفتی از جمله ایران/ پایان عصر نفت نزدیک است
هشدار به کشورهای نفتی از جمله ایران/ پایان عصر نفت نزدیک است
میدان گازی فرزاد؛ ثروت ملی در انتظار تصمیم حیاتی
میدان گازی فرزاد؛ ثروت ملی در انتظار تصمیم حیاتی
جلسه کمیته صنعت نفت و انرژی با دکتر دانشفر
جلسه کمیته صنعت نفت و انرژی با دکتر دانشفر
بررسی جایگاه صنعت نفت در توافق 25 ساله ایران و چین
بررسی جایگاه صنعت نفت در توافق 25 ساله ایران و چین