کارگاه یادداشت‌نویسی تحلیلی+اقتصادی

کارگاه یادداشت‌نویسی تحلیلی+اقتصادی

کارگاه یادداشت‌نویسی تحلیلی+اقتصادی

فیلم آموزشی کارگاه یادداشت نویسی تحلیلی/ مدرس: سینا احدیان، دبیر اقتصادی خبرگزاری دانشجو

بازتاب

دسته بندی مطالب


آخرین مطالب


چرا و چگونگی حمایت از تولید: امیر سیاح
چرا و چگونگی حمایت از تولید: امیر سیاح
پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط با تأمین مالی جمعی
پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط با تأمین مالی جمعی
راهبرد گازی تهران در قبال عشق‌آباد
راهبرد گازی تهران در قبال عشق‌آباد
پایش تحولات انقلاب صنعتی چهارم-گزارش دوم
پایش تحولات انقلاب صنعتی چهارم-گزارش دوم
رونق تولید با سیاستگذاری کارآفرینانه
رونق تولید با سیاستگذاری کارآفرینانه
توکن‌­های غیرمثلی و کسب درآمد اقتصادی
توکن‌­های غیرمثلی و کسب درآمد اقتصادی

برچسب ها