کارگاه یادداشت‌نویسی تحلیلی+اقتصادی

کارگاه یادداشت‌نویسی تحلیلی+اقتصادی

کارگاه یادداشت‌نویسی تحلیلی+اقتصادی

فیلم آموزشی کارگاه یادداشت نویسی تحلیلی/ مدرس: سینا احدیان، دبیر اقتصادی خبرگزاری دانشجو

بازتاب

دسته بندی مطالب


آخرین مطالب


مراسم جشن امضای محصولات دفتر مطالعات رونق تولید
مراسم جشن امضای محصولات دفتر مطالعات رونق تولید
کتاب راهبردهای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان
کتاب راهبردهای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان
کتاب اقتصاد روسیه
کتاب اقتصاد روسیه
تامین‌مالی زنجیره‌ای
تامین‌مالی زنجیره‌ای
گزارش عملکرد یکساله
گزارش عملکرد یکساله
چرا و چگونگی حمایت از تولید: امیر سیاح
چرا و چگونگی حمایت از تولید: امیر سیاح

برچسب ها