اولین جلسه شورای مرکزی

اولین جلسه شورای مرکزی

اولین جلسه شورای مرکزی

اولین جلسه حضوری شورای مرکزی دفتر مطالعات رونق تولید با دکترمحمد نعمتی
 در این جلسه رئیس دفتر مطالعات رونق تولید ضمن توصیه هایی به مسئولین کمیته ها توضیحاتی پیرامون علوم اجتماعی و نقش #حکمرانی در آن بیان نمودند که مشروح در چند بخش قرار خواهد گرفت:

 • علوم اجتماعی، هنر معماری روابط اجتماعی در حوزه های مدنظر است، و پژوهشگران در حوزه های مختلف آن، نمی توانند جدا از هم فکر کنند و به نوعی تفکّر سیستمی در روابط حاکم است. رسالت علوم اجتماعی تنظیم پیچ و مهره ی این روابط و ساختار قواعد شکل گرفته درجهت تنظیم جامعه ی ایده آل است.

 

 • نگاه به علوم اجتماعی باید نگاه به حکمرانی و تدبیر نظام صنایع مختلف باشد و نیز تعیین تکلیف روابط شکل گرفته در زمین بازی حوزه های مدنظر، که زندگی جوامع انسانی را شکل می دهند و حیات اجتماعی ماحصل این قواعد است.

 

 • لازمه ی کارکرد بهینه ی علوم اجتماعی، در درجه ی اوّل شناخت قواعد و روابط مذکور و در گام های بعدی، استخراج نقاط ضعف و نقص این قواعد و تلاش برای تکمیل و پیرایش مبتنی بر مبنای ذهنی انقلاب اسلامی است.

 

 • رسالت علوم اجتماعی اسلامی، پیاده سازی مبنا و طرز نگاه اسلام در قواعد جاری در روابط و ساز وکار حوزه های مختلف است. که این مبنا و معیار حاکم بر روابط، باید از قبل در تعریف پژوهش ها و فعالیت های علوم اجتماعی مشخّص و معیّن شده باشد.

 

 • رسالت دفتر مطالعات رونق تولید، دسته بندی و تنقیح همین قوانین و قواعد جاری در بستر روابط و سازوکار حوزه های مختلف علوم اجتماعیست؛ یعنی قواعدی که تولید کننده رو به ستوه آورده، در شناخت بعضی از آن ها سرگردان است و… . به طوریکه گروهی اثرگذار، در جهت ایجاد فضایی شفّاف در قواعد و روابط حوزه های مختلف علوم اجتماعی باشد. عمده ی مشکلات و مسائل موجود در نظام تولید در همین قواعد و قوانین موجود گره خورده است.

 

 • علوم اجتماعی شبکه‌ی به هم پیوسته ای از قواعد و نگاه‌های مختلف سازماندهی شده است؛ لازمه ی اینکه بتوانید خروجی دقیق و اثرگذار داشته باشید، آشنایی با مکاتب مختلف ذیل هر حوزه، و استخراج نخ تسبیح قواعد و طرز نگاه آنهاست؛ یکی از معضلات فضاهای دانشجویی فعال در حوزه های علوم اجتماعی، اشراف کم به این مکاتب و نگرش های مختلف شکل گرفته در طول اعصار است.

 

 • همگام اشراف به مکاتب و مطالعه ی تاریخچه ی قواعد جاری در بخش های مختلف علوم اجتماعی، یک پژوهشگر علوم اجتماعی باید نگاه به روز و مسلط به فنّاوری های نوین و مکاتب نوپای حوزه های مدنظر را نیز دارا باشد، فناوری هایی که بستریست که امکان تحقّق نظام حوزه ی جدید را فراهم می کنند. به عنوان مثال رمز ارزها و موضوعاتی نظیر بلاک چین در فضای مالی و مدل مبادلات جدیدی که ارائه کردند و… .

 • ریشه ی نظام مالکیت از دید بسیاری از اقتصادیون، نظام پولی، مالی است؛ ابزار قدرتمندی در دست پزوهشگر علوم اجتماعی در جهت توانمند سازی در زمینه ی حکمرانی مطلوب.

 

 • ما در دانشگاه امام صادق(ع) و در دفتر مطالعات رونق تولید اصراری بر گذاشتن چشم بند خاصی ناظر به مکتب و نگرش به خصوصی، در سیر مطالعات و بررسی کمیته های ذیل نداریم؛ بلکه توصیه ی ما به بررسی همه جانبه ی مکاتب و نگرش های مختلف در هر حوزه و رسیدن به پازل نسبتا کاملی از بینش و شناخت پیرامون هر مسئله است به طوریکه منجر به انتخاب و پیگیری آگاهانه شود.

 

 • بسیاری از مسائلی که امروز در حوزه های گوناگون علوم اجتماعی باآن رو به رو هستیم متولّد اخیر نیستند؛ به همین سبب، مطالعه و بررسی اسناد و پژوهش هایی نظیر 80 سال برنامه توسعه که به نوعی تاریخچه ی تکامل و نظریه پردازی در جهت حل و فصل مسائل را در خود منعکس کرده است، در دستور کار دفتر مطالعات رونق تولید قرار گرفته است.

 

 • بزرگی و میزان عمق گرفتن در حوزه های علوم اجتماعی، متر و معیار به خصوصی ندارد که مبنای قضاوت قرار گیرد، آن چه از پژوهشگر نام متخصص به یادگار باقی می گذارد همین تلاش و اشراف همه جانبه ی او به مسئله ی مدنظرش است.

 

 • زمان و مکان، دو سنجه ی اصلی در مطالعات و پژوهش های حوزه ی علوم اجتمعی است؛ زمان همان تاریخ است، تاریخ عقاید و مکاتب مختلف در حوزه ی مدنظر. درواقع شما مسئله را در بستر زمان می بینید. و مکان همان جغرافیاست، جغرافیای طبیعی، انسانی و.. یک کشور. متناسب با این دو سنجه پژوهشگران وندیشمندان برای آینده ی کشور در حوزه های مختلف علوم اجتماعی برنامه ریزی می کنند. این دو سنجه شما را به شرافیتی به مسئله می رساند که سبب می شود تخیّلی فکر نکنید.

 

 • تحقیق و پژوهش در هر قالبی متُد مخصوص به خود را دارد، به عنوان مثال در مصاحبه کیفیت و پگونگی سوال پرسیدن و توجّه به اولویت ها و حذف اضافات از موضوع حائز اهمّیت است. شناخت این متدها و به کارگیری آن ها لازمه ی پژوهش و اثرخروجی مطلوب است.

بازتاب

دسته بندی مطالب


آخرین مطالب


مراسم جشن امضای محصولات دفتر مطالعات رونق تولید
مراسم جشن امضای محصولات دفتر مطالعات رونق تولید
کتاب راهبردهای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان
کتاب راهبردهای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان
کتاب اقتصاد روسیه
کتاب اقتصاد روسیه
تامین‌مالی زنجیره‌ای
تامین‌مالی زنجیره‌ای
گزارش عملکرد یکساله
گزارش عملکرد یکساله
چرا و چگونگی حمایت از تولید: امیر سیاح
چرا و چگونگی حمایت از تولید: امیر سیاح

برچسب ها